സി.എസ്.എല്‍.റ്റി.സിയിലേക്ക് (അര്‍ച്ചന ഹോസ്പിറ്റല്‍) ആഹാര സാധനങ്ങള്‍ - ക്വട്ടേഷന്‍

Posted on Monday, June 14, 2021

പന്തളം നഗരസഭയിലെ സി.എസ്.എല്‍.റ്റി.സിയിലേക്ക് (അര്‍ച്ചന ഹോസ്പിറ്റല്‍) ആഹാര സാധനങ്ങള്‍ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി താല്‍പ്പര്യമുള്ളവരില്‍ നിന്നും ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.